Peuterspeelzaal Dribbel is al meer dan vijfentwintig jaar een begrip in Den Haag. Vlakbij de Openbare Bassischool Benoordenhout, in het gebouw van kinderdagverblijf Jonas aan de Bisschopstraat 1, vindt u de peuterspeelzaal Dribbel. Hier kunnen peuters vanaf 2 ½ tot 4 jaar een aantal ochtenden per week naar hartelust spelen en knutselen. Een knus en schoon speellokaal, volop spelmateriaal, een goed afgesloten en veilig speelterrein buiten en vooral deskundige en enthousiaste leidsters. De kinderen leren spelenderwijs meer oog te krijgen voor elkaar en hun omgeving.

Dribbel biedt een basisvoorziening waar peuters uit de buurt een speelplek vinden. Zij voelen zich thuis en kunnen zich ontwikkelen op sociaal en emotioneel, maar ook motorisch en verstandelijk vlak. Wij denken dat elke peuter uniek is, zijn eigen karakter heeft en tevens een natuurlijke drang heeft om zich te ontwikkelen. Hiervoor is het van belang dat de omgeving plezierig, veilig, herkenbaar en uitdagend is. Graag verwijzen wij u voor meer informatie naar ons pedagogisch beleidsplan dat ter inzage ligt op de peuterspeelzaal.

Dribbel heeft een zeer internationaal karakter. In Benoordenhout wonen veel expats en ook zij hebben Dribbel gevonden. Hierdoor hebben wij regelmatig kinderen van deze expats op de speelzaal. Een kleurrijk gezelschap vanuit alle windstreken is het resultaat. Binnen Dribbel spreken wij Nederlands conform de regelgeving, dit helpt de buitenlandse kinderen om zich sneller de taal eigen te maken. Als een kindje iets echt niet begrijpt leggen wij het uit in Engels of Frans of zelfs met handen en voeten, zodat ze nog sneller begrip krijgen van de Nederlandse taal. De peuters zelf spreken samen de universele taal van het samenspel.

Peuterspeelzaal Dribbel is van oudsher nauw verbonden met de Openbare Basisschool Benoordenhout, maar is hier geen formeel onderdeel van. Dribbel is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur en eigen financiële middelen. Dribbel bevindt zich te midden van drie basisscholen, naast de OBS zijn dat Paschalis en de Oranje Nassauschool.

Dribbel voldoet aan kwaliteitsniveau 2 (‘spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren’), conform de kwaliteitsverordening Kinderopvang.